TMR v číslach

Výnosy a zisk

v €'000

2014/152015/162016/172017/182018/19
Konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia
Výnosy 70 91581 20295 910108 249127 592
Spotreba materiálu a tovarov -11 327-13 062-16 393-19 318-26 300
Hrubý zisk 59 58868 14079 51788 931101 292
Osobné a prevádzkové náklady -35 355-43 671-49 063-57 031-67 289
EBITDA 24 41025 11131 51634 16635 496
Odpisy a amortizácia -13 298-13 036-13 828-16 745-20 131
EBIT 11 11212 07517 68819 24512 723
Finančná činnosť celkom -9 669-8 017-9 867-15 961-14 429
Strata z pridruženej spoločnosti -1 566000-8
Zisk pred zdanením -1234 0587 8213 284-1 714
Daňˆ z príjmu -628-1 312-831-189-574
Ȍistý zisk -7512 7466 9903 095-2 288
Súhrnný výsledok hospodárenia -1 2502 6717 1463 019-3 445
Zisk na akciu (EPS v €) -0.100.461.100.47-0.34
Rentabilita (%)
Marža hrubého zisku 84.083.982.982.279.4
EBITDA marža 34.430.932.931.627.8
Prevádzková marža 15.714.918.417.810.0
Marža čistého zisku -1.13.47.32.9-1.8
Návratnosť vlastného imania -1.22.76.62.7-2.0
Návratnosť majetku -0.30.81.90.7-0.4
Aktualizované dňa 14.09.2020
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
*1000 €
%
./
../../../