Fact Sheet

O TMR

Spoločnosť TATRY MOUNTAIN RESORTS, A.S. je so svojimi dcérskymi spoločnosťami (ďalej TMR, Skupina) lídrom v prevádzkovaní horských stredísk a zábavných parkov a poskytovaní turistických služieb v strednej a východnej Európe s portfóliom zahŕňajúcim najvýznamnejšie horské strediská, zábavné parky, golfové rezorty a hotely v regióne.

Naša obchodná činnosť je rozdelená do siedmych hlavných segmentov – Horské strediská, Zábavné parky, Golf, Reštauračné zariadenia, Športové služby a obchody, Hotely a Realitné projekty. V rámci segmentu Horské strediská TMR vlastní alebo si prenajíma a prevádzkuje horské strediská vo Vysokých a Nízkych Tatrách, v Čechách a v poľských Beskydách, ktoré ponúkajú spolu 107 km lyžiarskych tratí. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův Mlýn v Českej republike. Zábavné parky zahŕňajú slovenský Aquapark Tatralandia a Legendiu - Sliezsky zábavný park v Poľsku. V rámci najnovšieho golfového segmentu si Skupina prenajíma a prevádzkuje dva prestížne golfové rezorty v Českej republike. TMR tiež ponúka komplexné doplnkové služby v strediskách, ako sú reštauračné zariadenia, lyžiarske školy, športové obchody a k tomu prenájom a servis lyžiarskeho vybavenia. TMR tiež vlastní alebo si prenajíma a zároveň prevádzkuje portfólio atraktívnych hotelov vo svojich rezortoch s kapacitou vyše 2300 lôžok. Segment Realitné projekty je prevažne orientovaný na rozvoj, budovanie a predaj apartmánov a komerčných priestorov a prenájom hotelov v rezortoch TMR.

 

O Spoločnosti

Segmenty:

Horské strediská
 • Vysoké Tatry: Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Štrbské pleso (co-manažment)
 • Nízke Tatry: Jasná Nízke Tatry
 • Beskydy, PL: Szczyrk Mountain Resort (Szczyrk)
 • Severné Čechy, CZ: Ještěd (prenájom)
 • Severné Čechy, CZ: Špindlerův Mlýn (obchodno-marketingová spolupráca)
Golf
 • Beskydy, CZ: Golf & Ski resort Ostravice (prenájom)
 • Morava, CZ: Golf Resort Kaskáda (prenájom)
Zábavné parky
 • Liptov, SK: Aquapark Tatralandia
 • Sliezsko, PL:  Legendia - Śląskie Wesołe Miasteczko (Sliezsky zábavný park)
Reštauračné zariadenia
 • après ski bary a reštaurácie na svahoch a mimo svahov, v zábavných parkoch a golfových rezortoch
Športové služby & obchody
 • špecializované obchody s top značkami s lyžiarskym a snowboardistickým sortimentom, lyžiarske školy a požičovne športovej výstroje pod značkami Tatry Motion a Szczyrk Motion a obchody so suvenírmi a letným tovarom
Hotely
 • Grandhotel**** Starý Smokovec, Grandhotel Praha**** Tatranská Lomnica, Hotel Grand Jasná****, Hotel Tri Studničky ****, Chalets Jasná De Luxe ****, Holiday Village Tatralandia, Hotel Srdiečko**, Hotel FIS Štrbské pleso***, Hotel Rotunda, Horský hotel Hrebienok, Hotel Pošta****, Green Inn Hotel, Hotel Kaskáda
Realitné projekty
 • development a predaj rekreačných nehnuteľností Holiday Village Tatralandia, Chalets Jasná Collection, Hotel Pošta, prenájom Hotela Liptov, Hotela Ski & Fun Záhradky, ubytovacieho zariadenia Otupné a Chaty Kosodrevina
Top Manažment:

Ing. Bohuš Hlavatý – Chief Executive Officer, Predseda predstavenstva Ing. Jozef Hodek – Chief Financial Officer, Člen predstavenstva

Čeněk Jílek – Chief Operations Officer

Andrej Árendáš – Chief Commercial Officer
Priemerný počet zamestnancov: 1 402 (za FR 2017/18)

O akciách

Typ: Na doručiteľa
Počet akcií v emisii: 6,707,198
Základné imanie: EUR 47,0 mil.
Registrovaná adresa:

Demänovská dolina 72
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Symbol: TMR (Bloomberg)
ISIN: SK1120010287
Kotácia:
Burza cenných papierov v Bratislave (od 30.7.2009)

Trh: Kótovaný paralelný trh

Varšavská burza (od 15.10.2012)

Trh: Hlavný trh

Burza cenných papírů Praha (od 22.10.2012)

Trh: Hlavný trh

Sektor: Consumer Cyclical
Index: SAX, WIG, WIG CEE, PX-GLOB

Posledná vyplatená dividenda: EUR 1,06 (rozhodný deň 3.5.2013)

 

Finančné údaje
Skrátený konsolidovaný výkaz o súhrnnom výsledku hospodárenia

Pre rok končiaci 31. októbra

v €‘000 (okrem hodnôt na akciu)

2017/18 2016/17

Tržby

108 020 95 683

Ostatné prevádzkové výnosy

229 227

Celkové výnosy

108 249 95 910

Spotreba materiálu a tovarov

-19 318 -16 393

Osobné a prevádzkové náklady

-57 031 -49 063

Iný zisk/strata

2 266 1 062

EBITDA

34 166 31 516

EBITDA marža

31,6% 32,9%

Odpisy a amortizácia

-16 745 -13 828
Záporný Goodwill 1 824  

EBIT

19 245 17 688

Úrokové výnosy

1 148 2 058

Úrokové náklady

-14 010 -12 094

Výnosy z finančných inštrumentov, netto

-3 099 169

Zisk pred zdanením

3 284 7 821

Daň z príjmu

-189 -831

Čistý zisk

3 095 6 990

Celkový súhrnný výsledok

3 019 7 146

Zisk na akciu (v €)

0,473 1,099

 

Skrátený konsolidovaný výkaz finančnej pozície

 

31. október 31. október

Finančná pozícia v € 000

2017/18 2016/17

Majetok celkom

521 684 438 341

Dlhodobý majetok

395 924 353 497

Hmotný majetok

372 556 333 718

Iný dlhodobý majetok

23 368 19 779

Krátkodobý majetok

125 760 84 844

Likvidné prostriedky

54 525 9 584

Vlastné imanie

113 789 113 149

Záväzky

407 895 325 192

Dlhodobé záväzky

259 355 286 646

Krátkodobé záväzky

148 540 38 546

Celkový dlh

354 193 279 320
 

 

 

 

 

Aktualizované dňa 30.05.2019
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../