Akcionárska štruktúra

názov spoločnosti /meno počet CP hodnota celkom % emisie
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED 1 973 197 13 812 379 € 29,4%
Drobní akcionári / Small shareholders 1 138 570 9 213 701 € 17,0%
NEEVAS INVESTMENTS LIMITED 1 086 846 6 364 211 € 16,2%
FOREST HILL COMPANY, s.r.o. 1 030 919 7 216 433 € 15,4%
STOCKLAC LIMITED 800 000 5 600 000 € 11,9%
RMSM1 LIMITED 677 666 4 743 662 € 10,1%
SPOLU6 707 19846 950 386 €100%
C.I. CAPITAL INDUSTRIES LIMITED
Drobní akcionári / Small shareholders
NEEVAS INVESTMENTS LIMITED
FOREST HILL COMPANY, s.r.o.
STOCKLAC LIMITED
RMSM1 LIMITED
Aktualizované dňa 12.01.2022
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../../