Informácie pre dodávateľov

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. realizuje obstarania súvisiace so širokou škálou potrieb charakteristickými pre cestovný ruch. Ide predovšetkým o:
 

  • Investície do rozvoja lyžiarskych stredísk, aqua-parkov, zábavných parkov,  ubytovacích kapacít a gastra
  • Zabezpečenie prevádzkových potrieb
  • Nákup obchodného tovaru a služieb.


Výber dodávateľov je vykonávaný za podpory oddelenia nákupu, ktorého účelom je zabezpečiť transparentnosť výberového procesu s dôrazom na využívanie súťažných foriem výberových konaní a dosiahnutia optimálnych podmienok obchodného vzťahu. Nastavenie súťažných kritérií odzrkadľuje požiadavky na kvalitu, cenu, inovácie a pridanú hodnotu ponúkaného riešenia.  Pre online výberové konania je používaný systém Proebiz.

 

Aktualizované dňa 25.02.2017
./
../../