Registračný formulár

Všeobecné údaje


Podmienky zaradenia do databázy 

Ekonomické údaje 

Kontakt

Osoba 1.Osoba 2.


 

Výber kategórie pre účasť na výberovom konaní

 

Referencie

 

Doplňujúce informácie 


Zaregistrovaním podnikateľského subjektu do databázy spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. nevzniká subjektu žiadny nárok na participáciu vo výberových konaniach organizovaných skupinou TMR, ani iná žiadna forma nároku.

Všetky poskytnuté údaje budú použité výlučne pre potreby databázy, ktorá bude sprístupnená pre Tatry mountain resorts, a.s. a jej spriazdneným spoločnostiam.
V prípade zistenia, že údaje uvedené vo formulári nie sú pravdivé, bude žiadateľ z databázy vylúčený.

 

./
../../../