Dozorná rada

Bohuš Hlavatý – predseda dozornej rady
 

Ing. Hlavatý bol na Riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 29.4.2020 riadne zvolený za predsedu Dozornej rady. Dovtedy zastával funkciu predsedu predstavenstva TMR, a to od júna 2009. Od roku 2009 zároveň vykonával funkciu generálneho riaditeľa TMR, pod vedením ktorého TMR prešla úspešnou revitalizáciou a začala využívať synergie v rámci dcérskych spoločností. Riadil úspešnú emisiu akcií TMR na Burze cenných papierov v Bratislave. Od roku 2006 zastával mnohé seniorské manažérske funkcie v hotelovom a turistickom sektore vo Vysokých a Nízkych Tatrách. V rokoch 2006 až 2008 zastával pozíciu generálneho manažéra JASNÁ Nízke Tatry (predchodca TMR) a generálneho manažéra Tatranské lanové dráhy. Predtým zastával vrcholové manažérske posty v slovenských, poľských a českých FMCG (fast moving consumer goods) spoločnostiach:

  • Vodní sklo Brno – podpredseda výkonnej rady (2003 – 2006)
  • Wyborova SA (Pernod Ricard Poland) – riaditeľ predaja (2001 – 2003)
  • Seagram Poland – riaditeľ predaja (1999 – 2001) 
  • Seagram Slovakia – riaditeľ predaja (1995 – 1999)
  • BOBI Slovakia (od 1997 Kimberley Clark) – riaditeľ (1994 – 1995)
Adam Tomis – člen dozornej rady
 
Pán Tomis bol zvolený členom dozornej rady valným zhromaždením 12.4.2014. V súčasnosti pôsobí ako projektový manažér, zodpovedný za nebankové investície skupiny J&T. V rokoch 2012-2013 pôsobil v poradenskej firme McKinsey&Company na projektoch v bankovníctve a telekomunikáciách. Predtým pôsobil osem rokov v investičnej firme Benson Oak Capital a rok v nezávislej leteckej spoločnosti Travel Service. Pán Tomis absolvoval magisterský program na Univerzite Karlovej v Prahe, Inštitút ekonomických štúdií, obor Financie, finančné trhy a bankovníctvo.
Andrej Devečka – člen dozornej rady
 
Ing. Devečka bol na Riadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 29.4.2020 riadne zvolený za člena Dozornej rady. Od decembra 2011 bol členom predstavenstva. Od roku 1991 pôsobil ako majiteľ, podnikateľ, spoluvlastník, konateľ a člen dozorných rad v početných spoločnostiach. Predtým vykonával funkciu seniorného manažéra v technologickej strojárskej spoločnosti Tesla Liptovský Hrádok. Získal inžiniersky titul na Technickej vysokej skole v Liptovskom Mikuláši so zameraním na mikroelektroniku a laserovú technológiu.
Roman Kudláček – člen dozornej rady
 
Pán Kudláček bol zvolený za člena dozornej rady v apríli 2012 Valným zhromaždením. Ma dlhodobé skúsenosti v strojárstve a inžinierstve. Od roku 2000 do dnešného dna tiež zastáva post predsedu predstavenstva spoločnosti K&M, a.s. v rokoch 2001 až 2008 slúžil ako konateľ spoločnosti Liptosol, s.r.o. v Liptovskom Mikuláši. Predtým vykonával funkciu predsedu predstavenstva strojárskej spoločnosti LIPTOVSKÉ STROJÁRNE plus, a.s. (1997 – 1999). Od roku 1993 do roku 1999 pôsobil ako konateľ v spoločnosti RBL, s.r.o. Predchádzajúce dva roky sa venoval podnikateľskej činnosti v oblasti retailu.
Miroslav Roth – člen dozornej rady
 
Pán Roth bol zvolený za člena dozornej rady v júni 2012 zamestnancami TMR. V Spoločnosti pôsobí ako technik elektrických sietí, čo je pozícia, ktorú zastával predtým od roku 1985 v spoločnosti Tatranské lanové dráhy.
Pavol Mikušiak – člen dozornej rady
 
Ing. Mikušiak bol zvolený za člena dozornej rady Valným zhromaždením v apríli 2013. Je členom štatutárnych orgánov viacerých slovenských spoločností. Od roku 1996 zastáva funkciu obchodného riaditeľa spoločnosti CBA Verex, a.s. Predým pracoval ako riaditeľ zahraničného obchodu spoločnosti Verex, s.r.o. (1992 – 1996) a ako vedecko-výskumný pracovník vo Výskumnom ústave v Liptovskom Mikuláši (1987 – 1992). Vyštudoval Vysokú školu technickú v Košiciach, Fakultu informačných technológií a programovania.
František Hodorovský – člen dozornej rady
 
Ing. Hodorovský bol valným zhromaždením znovuzvolený za člena dozornej rady v apríli 2016. Od roku 1996 zastával rôzne pozície, ako právny zástupca, partner a akcionár vo viacerých spoločnostiach pôsobiacich v oblasti turizmu. Absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu. Okrem funkcie člena dozornej rady Spoločnosti Ing. Hodorovský pôsobí ako konateľ v spoločnostiach BELGOMET, s.r.o., ELAFINA, s.r.o., FOREST HILL COMPANY, s. r. o., DITERGO, s.r.o., MINERVA SIS, s.r.o. , SLOVKARPATIA DANUBE, s. r. o. , SLOVKARPATIA, s.r.o., ENNEL, s.r.o. a TLD, s.r.o. a je zároveň aj spoločníkom v spoločnostiach E-is-W, s.r.o. a TERCOM BARDEJOV, spol. s.r.o.

 

 

 

 

./
../../../