O nás

Vízia

Z pozície prirodzeného monopolu vďaka jedinečnej pozícii Tatier stať sa top medzinárodným renomovaným poskytovateľom služieb turistického ruchu, ktorého cieľom je obroda horských stredísk, aquaparkov, tematických a zábavných parkov v regióne strednej a východnej Európy z investičného, športového, kultúrneho a spoločenského pohľadu.

Poslanie

Poslaním spoločnosti TMR je poskytovanie služieb cestovného ruchu v strednej a východnej Európe na neustále sa zvyšujúcej úrovni, a to konkrétne obchodnými aktivitami rozdelenými do siedmych kľúčových segmentov – Horské strediská, Zábavné parky, Golf, Reštauračné zariadenia, Športové služby a obchody, Hotely a Realitné projekty. Toto poslanie chce Spoločnosť zabezpečovať využívaním synergií, ktoré povedú ku komplexnej spokojnosti jej klientov a akcionárov.

 

 

./
../