Manažment

Igor Rattaj - predseda predstavenstva
 
Igor Rattaj odišiel z pozície predsedu Dozornej rady TMR k 29.4.2020, ktorú zastával od roku 2009. Disponuje rozsiahlymi skúsenosťami vo finančníctve. Vykonával funkciu člena predstavenstva 1. Garantovanej, a.s. Okrem toho pôsobil a pôsobí ako člen dozorných rád, predseda alebo člen predstavenstva a správnych rád a konateľ viacerých spoločností. Pôsobil ako riaditeľ obchodovania s cennými papiermi v spoločnosti J&T Securities. Predtým zastával funkciu podpredsedu predstavenstva a riaditeľa privátneho bankovníctva v Podnikateľskej banke v Prahe. V súčasnosti je hlavným akcionárom TMR.
Jozef Hodek – CFO a člen predstavenstva TMR
 
Ing. Hodek sa stal členom predstavenstva v júni 2009. Zastáva post finančného riaditeľa TMR od roku 2009. Kariéru v TMR začal ako finančný riaditeľ v spoločnosti JASNÁ Nízke Tatry, kde pôsobil v rokoch 2007 až 2008 a neskôr pokračoval vo finančnej konsolidácii spoločností, vrátane Jasnej Nízke Tatry, ktoré sú teraz súčasťou Skupiny TMR. Od roku 2008 do 2009 vykonával funkciu finančného riaditeľa spoločnosti Tatry mountain resort services, a.s., ktorá sa zlúčila s TMR. V súčasnosti vykonáva funkciu CFO. Obrovským úspechom, ktorý dosiahol v TMR bola jeho účasť na procesoch zefektívňovania TMR, emisie nových akcií a kotácie na Burze cenných papierov v Bratislave. Predtým pôsobil v oblasti auditu v Pricewaterhouse Cooper Slovensko v rokoch 2006 až 2007. Úspešne absolvoval Ekonomickú univerzitu, Fakultu hospodárskej informatiky v Bratislave. Od augusta 2012 je Ing. Hodek zároveň členom dozornej rady v spoločnosti MELIDA, a.s., zároveň je členom dozornej rady v spoločnosti SZCYRKOWSKI OŚRODEK NARCIARSKI SPÓŁKA AKCYJNA, SZCZYRK, Poľsko, členom dozornej rady spoločnosti KORONA ZIEMI SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Zawoja, Poľsko a členom dozornej rady ŚLĄSKIE WESOŁE MIASTECZKO SPÓŁKA Z ORGANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CHORZÓW, Poľsko

 

Čeněk Jílek - COO
 
Do TMR nastúpil v roku 2008 do vznikajúceho Tatry Motion ako manažér. Od roku 2012 pôsobil vo funkcii riaditeľa strediska Špindlerův Mlýn, počas ktorého získal titul MBA na Bircham International University z Businessu v angličtine a v španielčine. Od jesene 2016 sa aktívne podieľal na získaní novej akvizície Ještěd, ktorú TMR úspešne prebralo v decembri 2017. Od konca roku 2017 sa stal štatutárnym riaditeľom TMR ČR a k Špindlerovmu Mlýnu pribral aj Ještěd. V januári 2018 prevzal pod svoje riadenie aj aktivity TMR v Poľsku a to prevádzky v Szczyrku a v Legendii. Od 1.11.2018 zastáva funkciu COO v spoločnosti TMR, a.s.

 

 
 
 

 

 

./
../../