Duálne vzdelávanie

Výhody pre žiakov zapojených do duálneho systému:

 • získavajú skutočné pracovné návyky v reálnych pracovných podmienkach
 • sú finančne motivovaní (firemné štipendium a odmeny za produktívnu prácu)
 • prístup k moderným technológiám a zariadeniam
 • budovanie vzťahu k spoločnosti, pre ktorú sa pripravujú,
 • prechod do zamestnania po ukončení štúdia je plynulý a bezproblémový
 • rýchlejší kariérny rast v spoločnosti
 • už počas štúdia žiak a jeden rodinný príslušník využívajú zamestnanecké benefity úplne zdarma
 • možnosť brigádnickej práce počas prázdnin
 • bezplatné stravovanie na odbornej praxi
 • garancia pracovnej zmluvy po skončení štúdia

 

PARTNERSKÉ STREDNÉ ŠKOLY

Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. v systéme duálneho vzdelávania spolupracuje
s týmito strednými školami:

 1. Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
 2. Hotelová akadémia Otta Brücknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
 3. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, 062 01 Vysoké Tatry

ODBORY

Systém duálneho vzdelávania v spoločnosti Tatry mountain resorts, a.s. sa vykonáva
v odboroch:

Kód odboru Názov odboru štúdia Dĺžka štúdia Doklad o získanom

6445 K Kuchár 4 roky maturitné vysvedčenie / výučný list
6444 K Čašník/servírka 4 roky maturitné vysvedčenie / výučný list
6445 H Kuchár 3 roky výučný list
6444 H Čašník/servírka 3 roky výučný list


PREVÁDZKY

Praktické vyučovanie prebieha podľa regiónu školy v týchto prevádzkach:


Región  Liptovský Mikuláš a Nízke Tatry:
Hotel Grand Jasná****, Demänovská Dolina 71, 031 01 Demänovská Dolina,
Hotel Tri studničky**** Demänovská Dolina 5, 031 01 Demänovská Dolina
Hotel Pošta****, Demänovská Dolina 71, 031 01 Demänovská Dolina
Holiday Village Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš,
Reštaurácia Paradiso - Tatralandia, Ráztocká 21, 031 05, Liptovský Mikuláš
Hotel Galéria ****, Reštaurácia Culinaria,  Bešeňová 136
Reštaurácia  Bistro Bešeňová, Bešeňová 136

Región Vysoké Tatry:
Hotel FIS***, K Vodopádom 4028/6, 059 85 Štrbské Pleso
Samoobslužná reštaurácia Skalnaté Pleso, Tatranská Lomnica 7, 059 60 Vysoké Tatry
Grandhotel****, Starý Smokovec 38, 062 01 Vysoké Tatry
Grandhotel Praha****, Tatranská Lomnica 6, 059 60 Vysoké Tatry
Humno reštaurácia & Music Pub, Tatranská Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • zamestnávateľ poskytne žiakovi zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie,
 • zamestnávateľ poskytne zdarma alebo za úhradu nákladov na posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • zamestnávateľ poskytne žiakovi na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa stravovanie zdarma.

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 • podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
 • odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.


POSTUP PRI ZÁUJME O ŠTÚDIUM V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 


1. krok
Vyplniť žiadosť o zaradenie do systému duálneho vzdelávania, ktorú nájdete na tejto stránke. Termín: do 28.2.


2. krok
Po posúdení žiadosti Vás pozveme na osobný pohovor a po jeho úspešnom absolvovaní Vám vystavíme potvrdenie zamestnávateľa. Termín: do 31.3.


3. krok
Pošli prihlášku na strednú školu a k nej prilož získané potvrdenie. Termín: apríl


4. krok
Po splnení všetkých kritérií podpíšeme Učebnú zmluvu. Termín: 31.8.

KRITÉRIÁ PRE VÝBER ÚSPEŠNÝCH UCHÁDZAČOV URČENÉ ZAMESTNÁVATEĽOM

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • prijímacieho pohovoru,
 • úspešného prijatia na strednú školu, s ktorou má zamestnávateľ platnú Zmluvu o duálnom vzdelávaní


Pre odoslanie žiadosti o zaradenie do duálneho vzdelávania alebo záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

dual@tmr.sk

Žiadosť o zaradenie do DV

./
../../