GDPR

Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov v spol. TMR Group

 

Vyhlásenie o spracúvaní údajov z web prostredia a cookies TMR Group

   

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov (DPO), a to e-mailom zaslaným na adresu privacy@tmr.sk.

Aktualizované dňa 16.11.2021
./
../../