Uplatnenie benefitov

Aplikácia na uplatňovanie akcionárskych benefitov

Akcionár je oprávnený využívať služby Akcionárskeho klubu TMR len na základe zaregistrovanej čipovej karty Gopass, na ktorej je aktívny akcionársky benefit. Pre využívanie akcionárskeho benefitu dočasná Gopass karta alebo Gopass karta v mobile nepostačuje.

 

Prosíme pred samotnou registráciou akcionárskych benefitov si dôkladne prečítajte nižšie uvedené informácie.

Registráciu na uplatnenie akcionárskych benefitov si môžu urobiť akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií k rozhodnému termínu 31.10.2021.

Akcionári, ktorí nakúpili akcie po termíne 1.11.2021, nárok na registráciu na uplatnenie akcionárskych benefitov budú mať až od termínu 1.11.2022.

Registrácia akcionárov nároku  na čerpanie benefitu v období od 1.11.2021 do 31.10.2022 začne 1.11.2021. Každý akcionár, ktorý je vlastníkom k 31.10.2021 minimálne 25 ks akcií TMR má nárok na čerpanie benefitov v zmysle podmienok akcionárskeho klubu. Benefity si akcionár musí uplatniť cez špeciálnu internetovú aplikáciu vyššie.

Registráciu je možné uskutočniť od 1.11.2021 do 30.9.2022.

Overenie a potvrdenie správnosti registrácie na čerpanie benefitu bude uskutočnené do 10 pracovných dní od uskutočnenia registrácie.

K schváleniu registrácie je potrebné predložiť Stavový výpis o vlastníctve akcií TMR, a.s. k rozhodnému termínu 31.10.2021. Je potrebné, aby bol stavový výpis potvrdený obchodníkom a obsahoval ISIN kód akcie. Obchodníkom nepotvrdené stavové výpisy a stavové výpisy s iným ako rozhodným termínom nebudeme akceptovať. Uvedené sa netýka klientov, ktorí majú účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov Bratislava.


Podrobné informácie ako postupovať pri registrácii benefitu môžete nájsť tu


Registrácia benefitov cez web aplikáciu bude aktívna od 1.11.2021. Registrovať sa môžete  tu.

Termíny platnosti akcionárskych benefitov na sezónu 2021/2022 a teda možnosť čerpania týchto benefitov akcionármi TMR.

ZIMNÁ SEZÓNA – od začiatku lyžiarskej sezóny do 30.4.2022

LETNA SEZÓNA – od 1.5. - 30.10.2022


V prípade, že bude zistené poskytovanie lístkov/vstupov získaných na základe podmienok akcionárskeho klubu tretím osobám, či akékoľvek obchodovanie s nimi, budú výhody klubu členovi akcionárskeho klubu bez náhrady odobraté a v takomto pripade stráca akcionár členstvo v akcionárskom klube TMR doživotne.

Aktiváciou akcionárskeho benefitu a využívaním služieb, na ktoré AKCIONÁRSKY BENEFIT oprávňuje, zákazník vyhlasuje, že bol a je oboznámený s aktuálnom epidemiologickou situáciou a platnými protiepidemiologickými opatreniami ustanovenými príslušnými orgánmi verejnej moci v čase aktivácie akcionárskeho benefitu a aj v čase využívania služieb, na ktoré akcionársky benefit oprávňuje, a tieto sa zaväzuje dodržiavať. Aktiváciou akcionárskeho benefitu a využívaním služieb zákazník potvrdzuje, že v deň využívania služby bude spĺňať podmienky na možnosť využitia služieb v zmysle aktuálne platných a účinných opatrení na ochranu verejného zdravia.


Sumár výhod:

  • Registrácia nároku na akcionársky benefit je veľmi jednoduchá a rýchla.
  • Na vyzdvihnutie benefitu nie je potrebná návšteva Infocentra, teda nestojíte v rade, pretože si svoju špeciálnu ponuku nabijete/aktivujete rovno z domu. Podmienkou je však vlastníctvo čipovej karty Gopass, ktorá je v čase aktivácie akcionárskeho benefitu priradená v Gopass konte akcionára.
  • Po príchode do strediska sa môžete obuť do lyžiarok a odkráčať priamo na svah.
  • S kartou GOPASS si užijete Tatry ako nikdy doteraz a naviac získavate skvelé vrcholové odmeny.
  • Karta GOPASS Vám umožňuje výhodnejšie ceny a vďaka nej zbierate body, za ktoré si môžete objednať ďalšie odmeny a potom zažiť viacero zážitkov.
  • Za každé utratené 1 € sa na Vašu GOPASS kartu načíta 1 bod. Za svoje body si kedykoľvek môžete objednať ďalšie odmeny. Body zbierate za všetky nákupy, preto nezabudnite mať kartu GOPASS vždy pri sebe. Kedykoľvek si môžete svoje body premeniť na odmeny.

Ak máte otázky smerujúce k akcionárskym benefitom, alebo ich registrácii, prosím kontaktujte: benefit@tmr.sk

 

Aktualizované dňa 02.11.2021
Ročná správa 2018/19

Výhody akcionárskeho klubu

Akcie Benefity
25 6 vstupov
40 12 vstupov
80 25 vstupov
130 1 x sezónny lístok
250 2 x sezónny lístok
500 VIP viac info
750 VIP GOLD viac info
Viac info nájdete tu
./
../../